Associacions i col·lectius participaran en un projecte de desenrotllament urbà sostenible de futur per a Riba-roja

El Pla Edusi finançarà amb 5 milions de fons europeus una iniciativa local estratègica

Regidors i tècnics de les diferents àrees municipals s’han reunit este matí amb els responsables de la consultora mediambiental, Imedes, encarregada de desenrotllar l’estratègia de Desenrotllament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) de Riba-roja de Túria

Esta primera trobada ha servit per a marcar un full de ruta, de la que partiran diverses reunions transversals sectorials amb els diferents agents socials, sindicats, associacions empresarials, organitzacions socials

La primera fase del Pla o Fase d’Implantació, consistirà a possibilitar la participació i col·laboració de la ciutadania en els processos de presa de decisions polítiques municipals, millorant la comunicació entre administració i ciutadania. En estes jornades s’abordaran aspectes com l’economia, l’ocupació i la cohesió social i el territori/mobilitat i medi ambient/energia.

D’esta manera, s’obtindrà informació sobre les preferències socials aportades pels ciutadans alhora que es farà partícips als ciutadans en la presa de decisions, amb la finalitat de conéixer els problemes i reptes de Riba-roja i el model de ciutat desitjable.

Amb estes dades, l’Ajuntament presentarà un projecte a la tercera convocatòria europea que eixirà pròximament amb una dotació de 10 milions d’euros, dels quals fins a 5 milions seran per a finançar l’estratègia triada.

El disseny d’una Estratègia de Desenrotllament Urbà Sostenible i Integrat  pot respondre als següents criteris temàtics:

-Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
-Afavorir el pas a una economia de baix nivell d’emissió de carboni en tots els sectors.
-Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos.
-Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa.

L’Ajuntament de Riba-roja treballarà en el desenrotllament del projecte Edusi de forma paral·lela al Pla Estratègic que es va firmar el passat 5 de juliol i que pretén configurar un model de ciutat sostenible per als pròxims anys.

Link a noticia

Recent Posts